Omgeving

Vrouwenpolder :

Vrouwenpolder is, in vergelijking met andere Walcherse dorpen, betrekkelijk laat ontstaan: de kapel, gewijd aan Maria (Onze Lieve Vrouwe, aan wie het dorp zijn naam ontleent) werd gebouwd in de veertiende eeuw, in gebied dat een eeuw daarvoor ingepolderd was. In 1588 werd Fort den Haak gebouwd om de ingang van het Veerse Gat te dekken.
In 1809 verwoestten de Engelsen, die in dat jaar via de Nederlandse kust Napoleons rijk probeerden binnen te vallen, het fort, waarvan nu niet meer over is dan een lege vlakte achter de duinenrij. Vrouwenpolder vormde van 1816 tot 1966 een zelfstandige gemeente, waartoe Breezand, Gapinge (1857), Schellach en Zanddijk Buiten behoorden. Na die tijd behoorde het dorp tot de gemeente Veere.

Middelburg : 

De stad Middelburg werd meer dan duizend jaar geleden gesticht en was eeuwenlang een der belangrijkste handelssteden van Europa. Ondanks oorlogen en rampen heeft het zijn historische sfeer behouden. Aan statige straten en verstilde pleinen vertellen honderden monumenten het verhaal van het verleden:

Het middeleeuwse abdijcomplex met de Lange Jan, het laatgotische majestueuze stadhuis aan de Markt, maar ook de simpele werkplaatsen in de Kuiperspoort. Maar Middelburg is niet ingeslapen; het heeft drukke winkelstraten, gezellige cafés en tientallen terrassen.

Het eiland Walcheren – waarvan Middelburg het natuurlijk centrum vormt heeft met zijn schilderachtige dorpjes, zijn afwisselend landschap van akkers en bossen, brede stranden en hoge duinen al sinds het begin van deze eeuw bezoekers in verrukking gebracht. Voor watersporters is Zeeland een eldorado. Een bezoek aan de ‘Delta Expo‘ op een van ‘s werelds grootste waterbouwkundige werken leert u iets over de onstaangeschiedenis van dit uniek stuk Nederland.

 

In de Abdij – rondgang

De naam Zeeland bestaat uit twee lettergrepen: zee en land. De samentrekking van deze woorden geeft exact de ontstaansgeschiedenis van de provincie weer. Door de wisselwerking van zee en land werd het landschap in de delta geboren.

 

De geschiedenis begint in de laatste ijstijd (het Weichselien: 90.000 tot 10.000 jaar geleden). Het klimaat kenmerkte zich door toendra-omstandigheden. Het was in onze streken koud en droog. Door de geologische verhoging van midden Europa stroomden rivieren met hoge snelheid in de richting van het droge Noordzeebekken. Noordenwinden legden zand in het gebied neer. Dit dekzand komt in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen aan de oppervlakte. In de omgeving van Aardenburg en Axel, zijn gebruiksvoorwerpen (vuurstenen spitsen en messen) en fragmenten van menselijke beenderen gevonden die wijzen op de vroegste bewoning in Zeeland.Tegen het einde van het Weichselien werd het klimaat warmer. Het landijs smolt en het Noordzeebekken liep weer vol. De rivieren werden door de zee teruggedrongen en gingen langzamer stromen. Het slib en de meegevoerde stenen bezonken, waardoor het land hoger kwam te liggen. De kustlijn werd gevormd door een strandwal (oude duin); daarachter ontstond een nat en bosrijk veengebied, doorsneden door kleine waterlopen die later verbreedden tot kreken.

Enkele uitgaanstips: Wandel -, fietsroute, boottochten en autoroutes (o.a. Bloemenroute, Wijnroute, Pontjesroute, Veersemeerroute), Neeltje Jans (voormalig werkeiland in de Oosterschelde met o.a. de geschiedenis van de Deltawerken)

Zie tevens VVV Zeeland

1